Diğer Çalışmalar

 • İki eksende güneşi izleyen düz parabolik yoğun toplaç tasarımı ve yapımı (1992-1993)
 • 4 adet yoğunlaştırıcı güneş pişiricileri (ocakları) tasarımı ve yapımı (1993-1997)
 • Güneş gözesi ile güneş şiddetölçeri (solarimeter) tasarımı ve yapımı (1993)
 • Güneşlenme sürelerine bağlı olarak güneş şiddeti hesaplamada kullanılan bazı modellerin Türkiye koşullarında incelenmesi (1993)
 • Isı ve elektrik enerjisi elde edecek düz Fresnel mercekli, güneş izlemeli yoğun toplaç tasarımı ve yapımı (1994)
 • Bazı aluminyum soğurucuların ısıl kayıplarının ölçülmesi (1994)
 • Fresnel mercekli yoğun toplaç tasarımı ve yapımı (1994)
 • Güneş enerjisinden yararlanarak temiz su elde edilmesi için bir yalın damıtma düzeneği tasarımı ve yapımı (1994)
 • Yoğun toplaçlar için güneş izleme düzenekleri tasarımı ve yapımı (Biri analog, diğeri dijital iki ayrı model geliştirilmiştir (1994)
 • Bileşik parabolik toplaç tasarımı ve yapımı (1994)
 • Kil (seramik) malzemelerde buharlaşmayla soğutmanın incelenmesi (1995)
 • Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi altında bazı güneş gözelerinin davranışının incelenmesi (1996)
 • Rüzgar enerjisi potansiyeli saptanması çalışmaları (Bozcaada, Bandırma, Çeşme, Bodrum) (1996)
 • Güneş gözeleri ölçümlerinde kullanılan, sıcaklık denetimli yapay güneş düzeneği tasarımı ve yapımı (1996)
 • 3 Metre çapında parabolik çanak yoğunlaştırıcı yapımı (1997)
 • Bilgisayarlı veri toplama sistemi yapımı (1997)
 • Güneş enerjisinden yararlanmaya ilişkin bilgisayar programı tasarımı ve gerçekleştirilmesi (1997)
 • Güneş enerjisi ile su pompalama yöntemleri üzerine deneysel çalışma (Uluslararası AVICENNE PROJESİ) (1997)
 • Güneş enerjisi ile çalışan damıtım düzeneği tasarımı ve yapımı (1998)
 • Güneş gözelerinin özelliklerini belirlemede geliştirilen yeni bir yöntem üzerine çalışma (1998)
 • Güneş enerjili sokak lambası tasarımı ve yapımı (2001)
 • Güneş enerjili otobüs durağı aydınlatması tasarımı ve yapımı (2001)
 • Bisiklet yarışlarında kullanılacak başlangıç ve bitiş noktalarını belirten güneş enerjili ışıklı işaretlerin tasarımı ve yapımı (2009)
 • Güneş enerjili bisiklet tasarımı (2009)
 • Güneş enerjisi ile aydınlatılan 1,50mX1,00m boyutlarında YETAM Güneş Evi panosu tasarımı ve yapımı (2010)
 • Güneş enerjili otopark aydınlatma sistemi tasarımı ve yapımı (2010)

Hacettepe Üniversitesi
Yeni ve Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YETAM)
06800 Beytepe Ankara

yetammaster@hacettepe.edu.tr

Yasal Sorumluluk Sınırı : Bu web sitesindeki bilgiler dikkatli bir biçimde hazırlanmış olmasına karşın, Hacettepe Üniversitesi YETAM doğruluğunu garanti etmez ve edemez. Bu bilgileri kullanmak kişilerin kendi sorumluluğundadır ve doğacak zararlardan Hacettepe Üniversitesi YETAM sorumlu tutulamaz.