Güneş Saatleri Parkı (2003-2009)

Bu park, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi'nce desteklenen, "Anadolu'daki Güneş Saatlerinin İncelenmesi, Sınıflandırılması ve Örnek Güneş Saatleri ile Üniversitemizde Bir Sergi Oluşturulması" adlı proje çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Proje, H.Ü. Yeni ve Temiz Enerji AR-UY Merkezi'nin (YETAM) eşgüdümünde, H.Ü. Fizik Mühendisliği Bölümü, Sanat Tarihi Bölümü, Heykel Bölümü ve İçmimarlık Bölümünce ortaklaşa yürütülmüştür.

Bu parkta değişik türden 11 adet güneş saati örneği bulunmaktadır. Saatlerin yanına, o saatle ilgili kısa bilgiler konmuştur.

Parkta bulunan saatler:

 • Yalın yatay güneş saati
 • Ayrıntılı yatay güneş saati
 • Tam güneye bakan düşey güneş saati (bu saatler 06.00-18.00 arası saatleri gösterir.)
 • Tam doğuya bakan düşey güneş saati (bu saatler güneşin doğuşundan öğleye dek geçen zamanda saatleri gösterir.)
 • Tam batıya bakan düşey güneş saati (bu saatler, güneş öğleninden güneşin batımına dek olan saatleri gösterirler.)
 • 45 derece doğuya dönük düşey güneş saati
 • 45 derece batıya dönük düşey güneş saati
 • Kıbleye bakan güneş saati (bu saat, güneye bakan güneş saatinin 67 derece batıya döndürülmüş durumudur; Ankara'da bulunan bir caminin duvarı için tasarlanmıştır.)
 • Çemberli küre
 • İnsan gölgeli (analematik) güneş saati
 • Görme özürlüler için tasarlanmış güneş saati heykeli
Parkta ayrıca, Türkiye'de bu proje çerçevesinde incelenen güneş saatlerinden 48 örneğin resimlerinin bulunduğu bir de sergi yer almaktadır. Güneş saatleri ile ilgili daha fazla bilgi, bu proje çerçevesinde hazırlanıp Hacettepe Üniversitesince yayınlanan "Güneş Saatleri" kitabı ve "Anadolu'daki Güneş Saatleri" kataloğunda bulunmaktadır. Güneş Saatleri Parkı'nda saatlere ek olarak Beytepe'de Kuzey-Güney doğrultusunu belirten ok bulunmaktadır. Bu okun kuzey ve güney noktaları, H.Ü. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü'nce duyarlı bir şekilde ölçülüp belirlenmiştir.
Güneş Saatleri Parkı tanıtım broşürü için tıklayınız


Projede çalışanlar:
 • Prof. Dr. Demir İNAN (Proje yürütücüsü), (H.Ü. YETAM Yöneticisi)
 • Prof. Dr. Fügen TABAK (H.Ü. Fizik Müh. Böl.)
 • Doç. Dr. Macit TEKİNALP (H.Ü. Sanat Tarihi Böl.)
 • Doç. Dr. Erdal ESER (H.Ü. Sanat Tarihi Böl., Sivas Cumhuriyet Üniv. Sanat Tarihi Böl.)
 • Doç. Mümtaz DEMİRKALP (H.Ü. Heykel Bölümü)
 • Doç. Dr. Meltem Yılmaz (H.Ü. İçmimarlık Böl.)
 • Süleyman Serkan Yıldız, Mustafa Kemal Ruhi (H.Ü. Fizik Müh. Bölümü. öğrencileri).
 • H.Ü. Yapı İşleri Müdürlüğü (Beytepe) parkın düzenlenişinde katkıda bulunmuştur.

Hacettepe Üniversitesi
Yeni ve Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YETAM)
06800 Beytepe Ankara

yetammaster@hacettepe.edu.tr

Yasal Sorumluluk Sınırı : Bu web sitesindeki bilgiler dikkatli bir biçimde hazırlanmış olmasına karşın, Hacettepe Üniversitesi YETAM doğruluğunu garanti etmez ve edemez. Bu bilgileri kullanmak kişilerin kendi sorumluluğundadır ve doğacak zararlardan Hacettepe Üniversitesi YETAM sorumlu tutulamaz.