İlke ve Hedefler

 • YETAM'ın İlkesi
 • Gerek ulusal, gerekse uluslararası boyutta temiz-tükenmez enerjilerde, bir takım bilinciyle ve işbirliğine açık olarak akademik özgürlük içinde, toplumsal sorumluluğa saygılı, çevre bilincine duyarlı bilimsel araştırma ve uygulama çalışmalar, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yürütmektir.

 • YETAM'ın Hedefleri
  • Temiz-tükenmez enerjiler konularında çağdaş eğitim-araştırma düzeyini korumak ve geliştirmek.
  • Temiz-tükenmez enerjilerde; gerek insan gücü, gerekse donanım açısından gelişmek.
  • Ülke için temiz-tükenmez enerjilerde teknoloji üretmek; çağdaş teknolojileri izlemek ve ülkemizde uygulanmasında yardımcı olmak.
  • Üniversitemizdeki ilgili Bölümlerle işbirliği yapmak, ortak projeler üretmek ve yürütmek.
  • Özel kesimle ilişki kurmak, ortak proje oluşturmak ve yürütmek.
  • Öğrencilere temiz-tükenmez enerjiler alanlarında çalışma fırsatları yaratmak.

Hacettepe Üniversitesi
Yeni ve Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YETAM)
06800 Beytepe Ankara

yetammaster@hacettepe.edu.tr

Yasal Sorumluluk Sınırı : Bu web sitesindeki bilgiler dikkatli bir biçimde hazırlanmış olmasına karşın, Hacettepe Üniversitesi YETAM doğruluğunu garanti etmez ve edemez. Bu bilgileri kullanmak kişilerin kendi sorumluluğundadır ve doğacak zararlardan Hacettepe Üniversitesi YETAM sorumlu tutulamaz.