Misyon-Vizyon

  • Bugünkü enerji kaynaklarının ve onların üretim merkezlerinin çevreye olumsuz etkilerini giderici araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, yeni yöntemler geliştirmek,
  • Temiz enerji üretme, temiz enerji kaynaklarına yönelme konularında araştırmalar yapmak, yeni yöntemler geliştirmek, yapılan çalışmalara katkıda bulunmak ve bu çalışmaları isteklendirici etkinliklerde bulunmak,
  • Yeni ve temiz enerji konularında çalışanların aralarındaki iletişimi arttırıcı etkinliklerde bulunmak, bu konularda yapılan çalışmaları yaymak ve duyurmak,
  • Yeni ve temiz enerji konularında bölgesel, ulusal ve uluslararası toplantılar yapmak,
  • Hacettepe Üniversitesi'nde ilgili bölümler arasında yeni ve temiz enerji konularında yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarını, gelen istekler doğrultusunda, yönlendirici ve birleştirici düzenlemeler yapmak,
  • Yeni ve temiz enerji konularında çalışan ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, var olan ilişkileri geliştirmek, ortak çalışmalar yapmak, bilimsel ve teknik bilgi ve hizmet alışverişi yapmak,
  • Gerek kamu, gerekse özel sektörün yeni ve temiz enerji ile ilgili isteklerini projelendirmek, verilen projeleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak,
  • Kamuoyunu, yeni ve temiz enerji konularında bilinçlendirici, aydınlatıcı etkinliklerde bulunmak,
  • Hacettepe Üniversitesi'nin ilgili kurumları ile işbirliği yaparak yeni ve temiz enerji konularında her düzeyde öğrenci, öğretim elemanı ile diğer personelin eğitimlerinde yardımcı olmak,
  • Yeni ve temiz enerji konuları ile ilgili gerekli laboratuar ve birimleri kurmak, geliştirmektir.

Hacettepe Üniversitesi
Yeni ve Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YETAM)
06800 Beytepe Ankara

yetammaster@hacettepe.edu.tr

Yasal Sorumluluk Sınırı : Bu web sitesindeki bilgiler dikkatli bir biçimde hazırlanmış olmasına karşın, Hacettepe Üniversitesi YETAM doğruluğunu garanti etmez ve edemez. Bu bilgileri kullanmak kişilerin kendi sorumluluğundadır ve doğacak zararlardan Hacettepe Üniversitesi YETAM sorumlu tutulamaz.