Tarihçe

1990'lı yılların başlarında, Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü'nde yeni ve temiz enerjilerle çalışan bir grup bilimci, bu konulardaki çalışmaların yaygınlaştırılması ve derinleştirilmesi amacıyla Hacettepe Üniversitesinde bir Araştırma-Uygulama Merkezi kurulmasının yararlı olacağında görüş birliğine vardılar. Hacettepe Üniversitesinin bu konularda ülkemizde önde gelen bir kurum olmasında da böyle bir Merkez'in yararına inanan bilimciler, bir yönetmelik hazırlayarak Rektörlüğe başvurdular. Olağan işlemlerden geçtikten sonra 1993 yılının Eylül ayında "H.Ü. Yeni ve Temiz Enerji AR-UY Merkezi (YETAM)" Üniversite Senatosunun onayıyla kuruldu. Kuruluşundan sonra bir süre Rektörlükçe Merkez'e bir yönetici atanmaması sonucu ilk yıllarda Merkez etkin olamadı. Sayın Prof. Dr. Süleyman Sağlam'ın Rektör olmasının ardından Merkeze yönetici (müdür) olarak Prof. Dr. Demir İnan atandı (1996). O günden bugüne YETAM çalışmalarını şu ana başlıklar çerçevesinde sürdürmektedir:

  • Araştırma-Uygulama çalışmaları
  • Eğitim, bilgilendirme, tanıtma çalışmaları

Hacettepe Üniversitesi
Yeni ve Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YETAM)
06800 Beytepe Ankara

yetammaster@hacettepe.edu.tr

Yasal Sorumluluk Sınırı : Bu web sitesindeki bilgiler dikkatli bir biçimde hazırlanmış olmasına karşın, Hacettepe Üniversitesi YETAM doğruluğunu garanti etmez ve edemez. Bu bilgileri kullanmak kişilerin kendi sorumluluğundadır ve doğacak zararlardan Hacettepe Üniversitesi YETAM sorumlu tutulamaz.