Tükenmez Enerji Adası (1994)

Projenin amacı:

 • Kıyılarımıza yakın bir adada temiz-tükenmez enerjileri kullanarak bugün gelişmiş ülkelerdeki konfor düzeyinde yaşama koşulları sağlamak.
 • Temiz-tükenmez enerji kaynaklarındaki uygulamaya yönelik araştırmalar yapmak ve yeni gelişmeleri uygulamak.
 • Temiz-tükenmez enerjileri barınma, sanayi, ulaşım ve iletişimde kullanmak ve kullanılabilirliklerini göstermek.
 • Temiz-tükenmez enerji uygulamalarında ulusal ve uluslararası bir vitrin oluşturmak.
Ana Bölümler:
 • İçme suyu ve temiz su sağlayan bölüm.
 • Elektrik enerjisi sağlayan bölüm.
 • Isı depolama bölümü.
 • Çöp yönetimi bölümü.
 • Araştırma ve teknik işler merkezi bölümü.
 • Sanayi ve tarım bölümü.
 • Evler ve yaşama alanları bölümü.

Ayrıntıları ile tasarlanıp hesaplamaları yapılan bu proje için yer seçiminde özellikle Ege kıyılarındaki irili ufaklı adalar üzerinde incelemede bulunulmuş, projenin uluslararası boyutu nedeniyle bir hava alanına yakınlığı üzerinde durularak yer seçiminin yapılması görüşü benimsenmiştir. Ne yazık ki yapılan girişimlere karşın, projeyi destekleyecek yetkili kamu kurumu/kurumlarından projeye uygun bir ada ve bu adanın bu projeye belli bir süre kiralanması sağlanamamıştır. Alaçatı Belediyesinin (İzmir) bilimsel çalışmalar için ayırdığı bir alan için ilgili kamu kuruluşlarına Üniversite adına başvurulmuş, bu başvurudan da olumlu bir sonuç çıkmamıştır. Sonuç olarak, tasarlanıp hazırlanan ve o gün tek örnek olacak proje gerçekleşmekten yoksun kalmıştır. Ancak, yine de proje üzerinde yapılan çalışmalar, YETAM'ın ileriki proje ve çalışmalarına ışık tutucu nitelikte olmuştur.

Bu proje uluslararası bir ekip ile Hacettepe Üniversitesi'nde hazırlanmıştır. Projede görev alanlar:

 • Prof.Dr. Demir İnan (Hacettepe Üniversitesi)
 • Prof. Nazar Korpeev (Türkmenistan)
 • Dr. Mourat Kenisarin (Özbekistan)
 • Dr. Bohumil Nabalek (Çek Cumhuriyeti)
 • Engin Kıran (Hacettepe Üniversitesi)
 • Levent Türker (Hacettepe Üniversitesi)
 • Erol Albayrak (Hacettepe Üniversitesi)

Hacettepe Üniversitesi
Yeni ve Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YETAM)
06800 Beytepe Ankara

yetammaster@hacettepe.edu.tr

Yasal Sorumluluk Sınırı : Bu web sitesindeki bilgiler dikkatli bir biçimde hazırlanmış olmasına karşın, Hacettepe Üniversitesi YETAM doğruluğunu garanti etmez ve edemez. Bu bilgileri kullanmak kişilerin kendi sorumluluğundadır ve doğacak zararlardan Hacettepe Üniversitesi YETAM sorumlu tutulamaz.