Yayınlar

Yazili Yayinlar

 • Güneş Çiftlikleri BT.O.K. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Sayı: 64, Temmuz 1991.
 • Enerji ve Entropi İlişkisi Cumhuriyet Gazetesi, Bilim-Teknik Eki, Sayı: 231, 17 Ağustos 1991.
 • Tükenmez Enerji Çiftliklerine Doğru Cumhuriyet Gazetesi, Bilim-Teknik Eki, Sayı: 250, 28 Aralık 1991.
 • 19 Haziran: Güneş Günü Cumhuriyet Gazetesi, 18 Haziran 1994.
 • Comparison of Some Models Which Estimate Global Solar Radiation Based on Bright Sunshine Hours for Iso-Insolation Regions of Turkey L. Türker, D. İnan, International Journal Solar Energy for Sustainable Devolopment, 4, No:2, 1995.
 • Geçmişten Günümüze İnsan ve Enerji D. İnan, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, 28, Sayı: 337, Aralık 1995.
 • Bozcaada Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi C. Dündar, D. İnan, Çevre Bilimleri Dergisi, Hacettepe Üniversitesi, No: 4, s: 9-24, Eylül 1996.
 • Tükenmez Enerjiler D. İnan, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, 28, Sayı: 338, Ocak 1996.
 • Enerji Dediğimiz! D. İnan, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, Sayı: 340, Mart 1996.
 • Denizlerdeki Enerji TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, Sayı: 343, Haziran 1996.
 • XXI. Yüzyıl ve Temiz Enerjiler D. İnan, Çevre Mühendisleri Odası Dergisi, Haziran 1997.
 • Güneş Pillerinin Sıcaklığa Bağımlı I-V Ölçümleri için Yapay Güneş Düzeneği E. Kıran, D. İnan, Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, 21, s: 425-429, 1997.
 • Güneş Pillerinin I-V Ölçümleri için Yapay Güneş Düzeneği E. Kıran, D. İnan, Türk Müh. ve Çevre Bilimleri Dergisi, TÜBİTAK, 1997.
 • Analysis of a Parallel Double Glass Solar Still with Seperate Condenser A. El-Bahi, D. İnan, Renewable Energy Journal, pp: 509-521, 1999.
 • An Approximation to Solar Cell Equation for Determination Solar Cell Parameters E. Kıran, D. İnan, Renewable Energy Journal, 17, pp: 509-521, 1999.
 • XXI. Yüzyıl ve Temiz Enerjiler D. İnan, Çorum Çevre Dergisi, Sayı: 6, Haziran 1999.
 • A Solar Still with Low Thermal Capacity and Connected to an Outside Condenser A. El-Bahi, D. İnan, Dessalination Journal, 1999.
 • Güneş Pillerinin Sıcaklığa Bağımlı I-V Ölçümleri için Yapay Güneş Düzeneği E. Kıran, D. İnan, Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, 21, s: 425-429, 1997.
 • Güneş Pillerinin I-V Ölçümleri için Yapay Güneş Düzeneği E. Kıran, D. İnan, Türk Müh. ve Çevre Bilimleri Dergisi, TÜBİTAK, 1997.
 • Analysis of a Parallel Double Glass Solar Still with Seperate Condenser A. El-Bahi, D. İnan, Renewable Energy Journal, pp: 509-521, 1999.
 • An Experimental Study for a New Designed Solar Still and the Performance of Adding a Reflector and a Second Glass Cover on the Distilled Water A. El-Bahi, D. İnan, Energy Journal, 1999.

Kongre Konferans Bildirileri

 • Güneş Enerjisi ile Çalışan bir Damıtım Düzeneğinin İncelenmesi B. Karadenizli, D. İnan, Türk Fizik Derneği 11. Ulusal Kongresi, Ağustos 1989, Ankara.
 • Güneş Enerjisi ile Çalışan Damıtım Düzeneğinde Verime Etki Eden Etkenlerden Bazılarının Deneysel ve Kuramsal İncelenmesi B. Karadenizli, D. İnan, Türk Fizik Derneği 12. Ulusal Kongresi, Eylül 1990, İzmir.
 • Solar Energy in Turkey (Türkiye'de Güneş Enerjisi) D. İnan, Renewable Energy Sources 91, Czechoslovak Solar Energy Society & Faculty of Mech. Eng. Czech. Tech. Uni. in Prague'ın düzenlemiş olduğu uluslarası konferansın bildirileri kitapçığı, s: 24, 1-4 Temmuz 1991, Prag, Çekoslovakya.
 • Performance Measurements of a Concentrated Sun Tracking Collector Built at Hacettepe University E. Kıran, D. İnan, II. World Renewable Energy Congress, 13-18 September 1992, Reading University, England.
 • A Simple Electro-Optical System for Sun Tracking E. Kıran, D. İnan, ISES Solar World Congress 23-27 August 1993, Budapest, Hungary.
 • Concentrating Collector for Electricity and Heat Generation B. Nabelek, E. Kıran, D. İnan, ISES Solar World Congress 23-27 August 1993, Budapest, Hungary.
 • Güneşlenme Sürelerine Bağlı Olarak Güneş Işınım Şiddetlerinin Hesaplanmasında Kullanılan Bazı Modellerin Türkiye Koşullarında Kıyaslanması L. Türker, D. İnan, 14. Ulusal Fizik Kongresi, 25-27 Ekim 1993, Lefkoşe, K.Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 • An Everlasting Energy Island Idea D. İnan, Workshop on Materials Science and Physics of Non-Conventional Energy Sources, 1993, ICTP, Trieste, Italy.
 • Bazı Yoğun Toplaçların Tasarımı ve Sınanmaları E. Kıran, D. İnan, B. Nabelek, 21. Yüzyılda Bütün Yönleriyle Enerji Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, s: 313, 28-30 Nisan 1994, İstanbul.
 • Hacettepe Üniversitesi'nde Güneş Enerjisi Çalışmaları D. İnan, Proceedings of the National Seminar on Turkish Solar Energy Activities and International Energy Agency Solar Heating and Cooling Programme Tasks, s: 57, 5 May 1994, Ankara.
 • Temiz Enerji, Temiz Çevre, Geleciğin Dünyasına Bir Adım D. İnan, H.Ü. Fizik Bölümü Seminerleri, 27 Nisan 1994, Ankara.
 • Bir Güneş Kurutucusunun Başarım Testleri K.Ö. Köse, D. İnan, Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, Eylül 1996, Ankara.
 • Türkiye'de Temiz Enerji Çalışmaları D. İnan, Muğla Temiz Enerji Günleri Sempozyumu, 17 Ekim 1996, Muğla Üniversitesi, Muğla.
 • Investigation of Wind Energy Application Possibilities for a Specific Island (Bozcaada) in Turkey C. Dündar, D. İnan, IV. World Renewable Energy Congress, 16-20 June 1996, Denver, USA.
 • Design and Performance Analysis of a Cabinet-Type Dryer Built at Hacettepe University K.Ö. Köse, D. İnan, IV. World Renewable Energy Congress, 16-20 June 1996, Denver, USA.
 • Enerji Kaynağı Olarak Güneş D. İnan, Güneş Günü Sempozyumu, UGET-TB ve İçel Makina Mühendisleri Odası Temsilciliği, 20 Haziran 1997, Mersin.
 • Analysis of a Solar Still Built at Hacettepe University A. El-Bahi, D. İnan, ISES 1997 Solar World Congress, Bildiri No: 726-1, 24-30 August 1997, Taejon, Korea.
 • Theoretical Analysis of a Triangular-Type Solar Air Heater K.Ö. Köse, D. İnan, ISES 1997 Solar World Congress, Bildiri No: 726-2, 24-30 August 1997, Taejon, Korea.
 • Investigation of Wind Energy Potential of Çeşme-Turkey C. Dündar, D. İnan, ISES 1997 Solar World Congress, Bildiri No: 726-3, 24-30 August 1997, Taejon, Korea.
 • A Test Rig for Solar Water Pumps E. Kıran, D. İnan, ISES 1997 Solar World Congress, Bildiri No: 726-4, 24-30 August 1997, Taejon, Korea.
 • Enerji Kaynağı Olarak Güneş D. İnan, Güneş Enerjisi Sistemleri Semineri, UGET-TB ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası İçel Şubesi 20-21 Haziran 1997, Mersin.
 • Güneş Enerjisi ve Yerleşimler D. İnan, Güneş Enerjisi Uygulamaları Kursu ve Sergisi, Düzenleyen: Temiz Enerji Vakfı, 10-12 Ekim 1997, Ankara.
 • Çeşme'de Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi C. Dündar, D. İnan, Türkiye 7. Enerji Kongresi, 3-6 Kasım 1997, Ankara.
 • Güneş Enerjisi ile Damıtma A. El-Bahi, D. İnan, 98 Güneş Günü Sempozyumu ve Fuarı, 19-21 Haziran 1998, İzmir.
 • A Solar Still with Minimum Inclination and Coupled to an Outside Condenser A. El-Bahi, D. İnan, 1999 Solar World Congress, 4-9 July 1999, Jerusalem, Israel.
 • The Analysis of Wind Data and Wind Energy Potential in Bandırma Turkey C. Dündar, D. İnan, 1999 Solar World Congress, 4-9 July 1999, Jerusalem, Israel.
 • Günlük Enerjiler ve Verimlilik D. İnan, 19. Enerji Tasarrufu Haftası Toplantısı, Masabaşı, TEAŞ Salonu, 27 Ocak 2000, Ankara.
 • Renewable Energies D. İnan, Türk-Amerikan Derneği, 8 Mart 2000, Ankara.
 • Su ve Tükenmez Enerjiler D. İnan, Su ve Temiz Enerji Paneli, 30 Mayıs 2000, İSKİ Salonu, İstanbul.
 • İzmit Birleşmiş Milletler Çadır Kenti'nde Yaplan Güneş Evi ve Bilim Oyunları Merkezi E. Kıran, D. İnan, III. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 15-17 Kasım 2000, İstanbul.
 • Tükenmez Enerji Adası D. İnan, Güneşle Tasarım Etkinliği, 19-20 Nisan 2001, Anadolu Üniversitesi,Eskişehir.
 • Renewable Energy Sources D. İnan, International Thermal Energy Congresss (ITEC 2001), 9-12 July 2001, Altınyunus Oteli, Çeşme, İzmir.
 • Solar Island Project Prepared at Hacettepe University D. İnan, International Thermal Energy Congresss (ITEC 2001), 9-12 July 2001, Altınyunus Oteli, Çeşme, İzmir.
 • Türkiye'de Temiz Enerji Çalışmaları D. İnan, Muğla Üniversitesi Temiz Enerji Günleri, 2 Mayıs 2002, Muğla.
 • Temiz-Tükenmez Enejiler ve Türkiye D. İnan, III. Geleneksel Güneş ve Diğer Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sergisi ve Sempozyumu, Mayıs 2003, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • A Self-Sufficient Solar House Design and Built at Hacettepe University Ankara-Turkey D. İnan, ISES Solar World Congress, June 2003, Goteburg, Sweden.
 • Turkey and Renewable Energies D. İnan, ISES Solar World Congress, Developing Countries and Renewable Energies Forum, June 2003, Goteburg, Sweden.
 • Temiz Tükenmez Enerjiler; Dünyadaki ve Türkiye'deki Durum D. İnan, Yenilenebilir Enerji Forumu, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, Haziran 2003, Ankara.
 • Temiz-Tükenmez Enerjiler ve Elektrik Üretimi D. İnan, Elektrik Enerjisinin Dünü Bugünü Sempozyumu, Düzenleyen: TEDAŞ Genel Müdürlüğü, Ekim 2003.
 • Güneş-Isı, Güneş-Elektrik Dönüşümlerinde Bireysel Kullanım D. İnan, 4. Yenilenebilir Enerjiler Sempozyumu, Ege Üniversitesi Güneş Enstitüsü, Haziran 2005, İzmir.
 • Geçmişten Günümüze Temiz Tükenmez Enerjileri D. İnan, Türk Fizik Derneği Kongresi, Ağustos-Eylül 2005, Seferihisar.
 • Güneş Enerjisi ile Yemek Pişirme D. İnan, 5. Yenilenebilir Enerjiler Sempozyumu, Ege Üniversitesi Güneş Enstitüsü, Haziran 2006, İzmir.
 • Güneş Enerjisiyle yemek pişirme teknikleri D. İnan, OR-KÖY Paneli, Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, 23 Aralık 2007, Ankara.
 • Farklı Güneş Enerjili Su Damıtma Sistemlerinin Karşılaştırılması N. D. Sümer, D. İnan, 1. Temiz Enerji Kurultayı, 15-17 Ekim 2008, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe, Ankara.
 • Comparison of Solar Water Distillation Systems N. D. Sumer, D. İnan, Uluslararası Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu, 26-28 Ekim 2010, Konya, Türkiye.

Hacettepe Üniversitesi
Yeni ve Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YETAM)
06800 Beytepe Ankara

yetammaster@hacettepe.edu.tr

Yasal Sorumluluk Sınırı : Bu web sitesindeki bilgiler dikkatli bir biçimde hazırlanmış olmasına karşın, Hacettepe Üniversitesi YETAM doğruluğunu garanti etmez ve edemez. Bu bilgileri kullanmak kişilerin kendi sorumluluğundadır ve doğacak zararlardan Hacettepe Üniversitesi YETAM sorumlu tutulamaz.