Temiz Tükenmez Enerjiler Yüksek Lisans Programı

Tanıtım:
Günümüzde enerji, giderek en önem verilen bir kavram olarak tüm insanları etkilemektedir. Özellikle "sürdürülebilir gelişme" kavramının dünyada tüm toplumların üzerinde önemle durduğu bir konu durumuna gelmesi, günümüzde, alışılagelmiş enerji kaynaklarının verimli üretim ve tüketimi, çevre etkilerinin enaza indirilmesi yanında, temiz ve tükenmez enerji kaynaklarına (Güneş, rüzgar, biyokütle, yeriçi ısısı gibi) geçişi gündeme getirmiştir. Bu alanlarda dünyadaki çalışmalardan uzak kalmamak, hem bu konularda yetişmiş insan gücüne, hem de üniversitelerde bu konulardaki araştırmaların yoğunlaşmasına bağlıdır.

Bu görüş altında, "daha ileriye.. en iyiye" gitmeyi benimseyen Hacettepe Üniversitesi'nde "Temiz-Tükenmez Enerjilerde Yüksek Lisans Programı", ülkemizde temiz-tükenmez enerji uygulamalarında ve yönetiminde görev alacak uzman kişiler yetiştirilmesi amacına yönelik,  birden çok anabilim dalının katkısıyla yürütülen bir program olarak açılmıştır. Bu program, aynı zamanda Üniversitemizde enerji uygulamaları konularında yapılagelen araştırmalara ivme kazandıran bir programdır.

Hacettepe Üniversitesi, yetişmiş bilim gücü ve altyapı olanakları ile bu tür bir programı ülkemizde en iyi yürütebilecek bilgi ve deneyim birikimi olan seçkin bir kuruluştur. Bu program ile, ülkenin bugünü ve  geleceğinde temiz-tükenmez enerji konularında Hacettepe Üniversitesinin önde gelen uzman bir kurum olması hedeflenmiştir.

Amaç:

 • Değişik lisans öğrenimi görmüş öğrencilere (kişilere) yeni çalışma alanları ve iş olanakları yaratacak temiz-tükenmez enerjilerde uzmanlaşma fırsatı doğurmak. Bu konularda bilgi-deneyim kazanmalarına önayak olmak ve yeni bakış açıları kazanmalarını sağlamak; temiz-tükenmez enerjilerin üretimi ile tüketimindeki verimli yöntemleri tanıtmak ve öğretmek.
 • Günümüzde kullanılan temiz-tükenmez enerji teknolojileri konuları ve bu konular üzerine gelecekteki olası gelişmelere açık, bilgili kişiler yetiştirmek.
 • Temiz tükenmez enerjilerdeki sanayi kuruluşları ile ilişki içinde sorunları çözümleyecek AR-GE çalışmaları yapmak ve Üniversitemizin temiz-tükenmez enerjilerdeki AR-GE çalışmalarına ivme kazandırmak.
 • Sürdürülebilir kalkınma ve gelişme açısından temiz-tükenmez enerji kaynaklarının üretim ve kullanım aşamalarındaki yöntem ve teknolojilerin önemini ve potansiyelini vurgulamak ve bu konularda bilgili kişiler yetiştirmek.
 • Ülkemizde enerji kaynaklarının uygulamalarında çalışacak insan gücü oluşturarak, enerji konularına daha geniş açıdan bakabilen ve çözümler üreten, gelişmeler yapabilen kişiler yetiştirmek.
 • Dünyada giderek yaygınlık kazanan, birden çok bilim dalının katkısıyla oluşan bir yüksek lisans programını Üniversitemizde başlatarak, Üniversitemizde ve ülkemizde bu tür programların geliştirilmesinde örnek olmak.

Programın hazırlanışı sırasında görüş alış-verişinde bulunulan kamu ve özel kesim kuruluşları:

 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 • Elektrik İşleri Etüt  (EİE) Genel Müdürlüğü
 • Ezinç Metal Sanayii Tic. A.Ş. (Kayseri)
 • ORME Jeotermal, Müh. San.Tic. A.Ş. (Ankara)
 • ASMAKİNSAN Makina Inşaat San. Ltd. Şti. (Ankara )
 • Türkliye Jeotermal Derneği
 • FENTEK A.Ş. (Gebze-Kocaeli)
 • DEMİRER HOLDING A.Ş.(İstanbul)
 • KALDERA DAĞSAN A.Ş.(Konya)

Programın hazırlanışı sırasında görüş alış-verişinde bulunulan H.Ü. Bölümleri

 • Fizik Mühendisliği
 • Maden Mühendsiliği
 • İstatistik
 • Jeoloji Mühendisliği
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Çevre Mühendisliği
 • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
 • Biyoloji
 • Kimya
 • Biyomühendislik
 • Kimya Mühendisliği

Hacettepe Üniversitesi
Yeni ve Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YETAM)
06800 Beytepe Ankara

yetammaster@hacettepe.edu.tr

Yasal Sorumluluk Sınırı : Bu web sitesindeki bilgiler dikkatli bir biçimde hazırlanmış olmasına karşın, Hacettepe Üniversitesi YETAM doğruluğunu garanti etmez ve edemez. Bu bilgileri kullanmak kişilerin kendi sorumluluğundadır ve doğacak zararlardan Hacettepe Üniversitesi YETAM sorumlu tutulamaz.