Tezler

 • Güneş Göze Teknolojisi
  • Güneş Gözelerinin Üretilmesinde Son Gelişmelerinin Araştırılması Göksan Gül; Danışman: Prof. Dr. Aynur Eray; 2006-2008
  • <
  • Hidrojenlendirilmiş Amorf Silisyum Tabanlı Yansıtmaz Kaplamaların Üretilmesi ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi Oldouz Tofigh Kouzehkonani; Danışman: Yrd. Doç. Dr. Akın Bacıoğlu; 2013-devam ediyor.
 • Güneş Göze Modelleme
  • Hidrojenlendirilmiş Amorf Silikon-Kristal Silikon Heteroeklem Güneş Gözelerinin Bilgisayar Modellemesi Melis Bilgiç Aksari; Danışman: Prof. Dr. Aynur Eray; 2009-2011
 • Fotovoltaik Sistemler; Tasarim, Kurulum, Kalite
  • Türkiye İklim Koşullarında Fotovoltaik Güç Sistemlerinin Tasarımı ve Maliyet Analizi Ethem Keskin; Danışman: Prof. Dr. Aynur Eray; 2010-2012
  • Güneş Enerjili Su Pompalama Sistemlerinin İncelenmesi ve Ankara Dolayındaki Köylerde Uygulanabilirliği M. Zahid Erdoğan; Danışman: Prof. Dr. Aynur Eray; 2010-devam ediyor
  • Çift Eksende Mikrokontrollü Güneş İzleme Sistemi Mert Anameriç; Danışman: Prof. Dr. Aynur Eray; 2011-devam ediyor
  • Doğu Azerbaycan Bölgesinde Güneş Enerjili Su Pompalama Sistemlerinin Kullanılabilirliğinin Araştırıması Hamed Jahed; Danışman: Prof. Dr. Necdet Baştürk; 2012-devam ediyor
  • Şebeke Bağlantılı Fotovoltaik Sistemlerde Güç Kalitesi Özkan Tanrıverdi; Danışman: Prof. Dr. Aynur Eray; 2013-devam ediyor
 • Fotovoltaik Sistemler; Politika, Ekonomi, Pazar
  • Beytepe Yerleşkesinin Uzun Dönem Elektrik İsteminin Güneş-Elektrik Dönüşüm Sistemleriyle Karşılanması Mehmet Türkay Yoldar; Danışman: Yrd. Doç. Dr. Merih Aydınalp Köksal; 2008-2010
  • 500 kW ile Sınırlanmış Fotovoltaik Sistemlerin Türkiye iin Uyguulanabilirliğinin; Mevzuat, Teknik Altyapı ve Finansman Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Çağdaş Karakurt Ülkebay; Danışman: Prof. Dr. Aynur Eray; 2011-devam ediyor
  • Yenilenebilir Enerji Ekonomisi: Türkiye'de Yenilenebilir Kaynaklardan Enerji Üretim Maliyetleri ve Fosil Kaynaklarla Kıyaslanması Sami Yıldızoğlu; Danışman: Prof. Dr. Burak Günalp; 2013-devam ediyor
  • Tek Kristal Fotovoltaik Panellerin Yaşam Döngüsü ve Ekonomik Analizleri Burak Elibol; Danışman: Yrd. Doç. Dr. Özgür Ekici; 2014-devam ediyor
  • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretiminde Teşvik Mekanizmaları ve Türkiye Elektrik Piyasasına Muhtemel Etkileri Taha Kotan; Danışman: Prof. Dr. Necmiddin Bağdadioğlu; 2014-devam ediyor
 • Güneş-Isı Dönüşümleri
  • Güneş Enerjili Su Damıtma Sistemlerinin İncelenmesi ve Kamp Tipi Bir Damıtma Düzeneği Tasarlanması Nihal Dilek Sümer; Danışman: Prof. Dr. Demir İnan; 2007-2009
  • Sera Örtü Gereçlerinin İncelenmesi ve Seraya Giren Güneş Enerjisinin Hesaplanması Ahmet Şafak Acar; Danışman: Prof. Dr. Demir İnan; 2008-2010
  • Değişik Yiyeceklerin Farklı Yöntemlerle Pişirilmesindeki Pişirme Enerjisinin Belirlenmesi ve Seçilen Örneklerle Bir Güneş Fırınında Sonuçların Değerlendirilmesi Emire Emel Dilaver; Prof. Dr. Aynur Eray; 2010-sürüyor.
  • Stirling Çevrimi Kullanan Çanak Tipi Yoğunlaştırıcı Güç Sistemlerinin İncelenmesi ve Model Bir Sistemin Tasarlanması Gülin Acarol Zilanlı; Prof. Dr. Aynur Eray; 2011-2013
  • Ergimiş Tuz Akışkanlı Yoğunlaştırıcı Fotovoltaik/Isıl Sistemlerin Tasarımı ve Hesaplamalı Benzeşim Analizlerinin Yapılması Recep Yalçın; Doç. Dr. Şule Ergün; 2011-devam ediyor
  • Güneş Duvarı Sistemlerinin Dünyadaki Uygulamaları ve Türkiye'deki Uygulanabilirliği Ataollah Khanlari; Dr. İlker Ay; 2013-2014
  • Düzlemsel Güneş Kollektörlerinde Boru Tasarımının Isı Transferi Karakteristiğine Etkisinin Analizi ve Modellenmesi Doğukan Emre Zağlanmış; Doç. Dr. Şule Ergün; 2012-devam ediyor
  • Merkezi Alıcı Sistemli Güneş Güç Santrali Birecik Uygulaması Mehmet Hekim; Prof. Dr. Aynur Eray; 2013-devam ediyor
  • İç Anadolu Bölgesi'nde Seraları Isıtmak İçin Güneş Enerjisi Kullanarak Termal Enerji Depolama Sistemlerinin İncelenmesi Ve Maliyet Analizi Mine Tekeli; Prof. Dr. Fatma Sevin Düz; 2014-devam ediyor
  • Güneş Enerjili Akış Borulu Taşkın-Akışkan Yatak Zeolit Kurutucusunun Enerji Analizi Vahid Nasirimarekani; Doç. Dr. Murat Köksal; 2014-devam ediyor
 • Biyogaz-Biyokütle
  • Tarımsal Atıkların Arıtım Çamuru ile Birlikte Anaerobik Parçalanması ile Biyogaz Üretim Potansiyelinin Araştırılması Fatma Erol Sağdıç; Danışman: Prof. Dr. Ayşenur Uğurlu; 2010-sürüyor.
 • Rüzgar Enerjisi
  • Güneş ve Rüzgar Enerjisi Veri Toplama Sisteminin Geliştirilmesi Taner Yıldırım; Danışman: Prof. Dr. Yılmaz Kaptan; 2007-2008
  • Hacettepe Üniversitesi Beytepe Güneş Evi Bahçesinde Örnek Rüzgar Türbünü Tasarımı ve Kurulumu İrfan Can Işıklı; Danışman: Doç. Dr. Mehmet Dilaver; 2010-sürüyor.
  • 100 MW Kapasiteli Rüzgar Enerji Santrallerinin Enerji Depolama Yönetim Sistemi ve Dizaynı Aysun Karasoy; Danışman: Prof. Dr. Yılmaz Kaptan; 2013-devam ediyor
  • Kedi Sürüsü Optimizasyonu Algoritmasına (Cso) Dayalı Bir Rüzgar/Fotovoltaik/Yakıt Hücreleri Hibrid Sisteminin Optimal Biyüklükteki Tasarımı Iraj Asghari; Danışman: Prof. Dr. Yılmaz Kaptan; 2014-devam ediyor
 • Jeotermal
  • Ankara'da Jeotermal Kaynaklı Isı Pompası Uygulamasının İncelenmesi Balim Canan Irak; Danışman: Prof. Dr. Sakir Simsek; 2006-Zamanında bitirilmediği için sonuçlanmadı.
  • Yer Kaynaklı Isı Pompalarının Teknolojik Gelişimi ve Türkiye'deki Uygulanabilirliği Mete Develioğlu; Danışman: Prof. Dr. Şakir Şimşek; 2010-2012
  • Değişken İklimler Ve Gaz Fiyatları İçin Mesken Ve Binalarda Gaz Motorlu Isı Pompasının Maliyet Analizi Bedrettin Uzun; Danışman: Doç. Dr. Ayhan Yılmazer; 2013-devam ediyor
 • Enerji Verimliliği, Karbon Ticareti, Enerji Etkin Binalar
  • Türkiye'de Oluşacak Zorunlu Karbon Ticareti'nin Arz-Talep Modellemesi Ve Sektörler İle İlişkilendirilmesi Serkan Özdemir; Danışman: Doç. Dr. Selim Sanin; 2013-devam ediyor
  • Çevreye Duyarlı, Enerji Etkin Kamu Binalarının Sürdürülebilirliğinin İncelenmesi Serdar Çatakçı; Danışman: Prof Dr. Necdet Baştürk; 2013-devam ediyor
 • Diğer
  • Sanayide Temiz-Tükenmez Enerji Seçenekleri ve Süt Endüstrisinde Bir Örneğin İncelenmesi Ayşe Yıldırım Coşgun; Danışman: Prof. Dr. Demir İnan; 2006-2010
  • Kömür Gazlastirma Ürünlerinin Kimyasal Denge Kurami ile Incelenmesi Ekin Kaya; Danışman: Doç. Dr. Murat Köksal; 2007-2009

Hacettepe Üniversitesi
Yeni ve Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YETAM)
06800 Beytepe Ankara

yetammaster@hacettepe.edu.tr

Yasal Sorumluluk Sınırı : Bu web sitesindeki bilgiler dikkatli bir biçimde hazırlanmış olmasına karşın, Hacettepe Üniversitesi YETAM doğruluğunu garanti etmez ve edemez. Bu bilgileri kullanmak kişilerin kendi sorumluluğundadır ve doğacak zararlardan Hacettepe Üniversitesi YETAM sorumlu tutulamaz.